Huisregels

1.Respect opbrengen voor anderen telt zwaar. Een lid en/of gast van WMC onthoudt zich dan ook van onbehoorlijk taalgebruik, verbaal en fysiek geweld, pesterijen en molestatie van derden binnen of buiten het voetbalspel.

2. Een lid en/of gast van WMC heeft respect voor andermans eigendommen. Een lid en/of gast van WMC is hoofdelijk aansprakelijk voor een door hem/haar aangerichte schade c.q. vernieling.

3. Het achterlaten van drankverpakkingen, flesjes en glazen op en rond de speelvelden is verboden, maar wordt gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken.

4. Elk lid en/of gast van WMC spreekt een ander aan op of haar gedrag als dit afwijkt van onze huisregels.

5. Beslissingen van de scheidsrechter worden te allen tijde gerespecteerd. Verbaal of non verbaal verhaal halen op een scheidsrechter is niet toegestaan. Elke overtreding op deze regel wordt gemeld aan de KNVB.

6. Plezier in het voetbal staat bovenaan. Prestatiedrang mag nooit leiden tot excessen binnen of buiten het veld. Fair Play geldt als belangrijkste regel.

7. Elftalbegeleiding mogen zich met het spel bemoeien. Toeschouwers onthouden zich van commentaar en het geven van aanwijzingen. Laat de kinderen hun spel spelen en moedig ze op positieve wijze aan.

8. Bij WMC en onze gastverenigingen vervullen veel vrijwilligers een taak, behandel ze daarom met respect. Ze verrichten werk voor u.

9. Regels met betrekking tot gebruik van glaswerk en roken, opgelegd door de overheid en/of duidelijk gemaakt door het bestuur van WMC worden onverkort nageleefd.

10. Het bestuur van WMC neemt bij overtreding van de huisregels passende maatregelen, waarbij verwijdering van onze accommodatie, royement en aangifte bij de politie tot de mogelijkheden behoren.

Bestuur sv‐WMC