Lid worden

Hierbij wil ondergetekende zich aanmelden als lid van sv WMC en verklaart hierbij alles naar waarheid in te vullen.
Ondergetekende gaat akkoord met de volgende bepalingen:

  • Afmelding dient uiterlijk 31 mei voor het volgende speelseizoen schriftelijk te worden doorgegeven aan de ledenadministratie.
  • Bij niet tijdige afmelding bent u verplicht € 35,00 aan administratiekosten en KNVB kosten te betalen.
  • Indien u de afgelopen 3 jaar lid bent geweest van een andere voetbalvereniging, dan is hetinvullen van een overschrijvingsformulier verplicht. U kunt dit formulier opvragen bij deledenadministratie op onderstaand telefoonnummer. Dit overschrijvingsformulier dient voor 15 juni bij de KNVB te zijn ontvangen. Daarbij behoort ook een spelerspas.

Schrijf je nu in!


Postcode
Stad

Geslacht (verplicht)
ManVrouw